پیشرفت فیزیکی 82 درصدی پروژه 368 واحدی گلشهر زنجان
مدیرکل بنیاد مسکن استان خبرداد: پیشرفت فیزیکی 82 درصدی پروژه 368 واحدی گلشهر زنجان
1403/03/19

فاز دوم و سوم پروژه 368 واحدی گلشهر زنجان تا پایان مهرماه به اتمام می رسد

مشاهده خبر »
تامین مصالح ارزان قیمت , با کیفیت و استاندارد برای پروژه های عمرانی
مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان : تامین مصالح ارزان قیمت , با کیفیت و استاندارد برای پروژه های عمرانی
1403/03/08

از اهداف اصلی احداث کارخانه تولید مصالح

مشاهده خبر »
تامین مصالح ارزان قیمت , با کیفیت و استاندارد برای پروژه های عمرانی ا
مدیرکل بنیاد مسکن استان : تامین مصالح ارزان قیمت , با کیفیت و استاندارد برای پروژه های عمرانی ا
1403/02/18

ز اهداف اصلی احداث کارخانه تولید مصالح

مشاهده خبر »
انجمن خیرین مسکن ساز استان تاکنون 800 واحد مسکونی
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: انجمن خیرین مسکن ساز استان تاکنون 800 واحد مسکونی
1402/12/14

برای اقشار کم درآمد احداث نموده است.

مشاهده خبر »
در بازدید از پروژه مسکن ؛
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در بازدید از پروژه مسکن ؛
1402/12/08

درپروژه 519 واحدی قیدار , کلیه مقررات ملی ساختمان به خوبی رعایت شده است

مشاهده خبر »
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن در راستای گسترش تعاملات
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن در راستای گسترش تعاملات دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن در راستای گسترش تعاملات
1402/10/05

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن در راستای گسترش تعاملات

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن استان:پروژه های نهضت ملی شهر هیدج ,بطور میانگین 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
مدیرکل بنیاد مسکن استان:پروژه های نهضت ملی شهر هیدج ,بطور میانگین 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد مدیرکل بنیاد مسکن استان:پروژه های نهضت ملی شهر هیدج ,بطور میانگین 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
افتتاح فاز اول پروژه گلشهر (64 واحدی ) نهضت ملی مسکن همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان
افتتاح فاز اول پروژه گلشهر (64 واحدی ) نهضت ملی مسکن همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان افتتاح فاز اول پروژه گلشهر (64 واحدی ) نهضت ملی مسکن همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان
1402/09/06

افتتاح فاز اول پروژه گلشهر (64 واحدی ) نهضت ملی مسکن همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان : احداث 2 هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفرجمعیت استان
مدیرکل بنیاد مسکن استان : احداث 2 هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفرجمعیت استان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان : احداث 2 هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفرجمعیت استان
1402/09/06

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان : احداث 2 هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفرجمعیت استان

مشاهده خبر »