افتتاح فاز اول پروژه گلشهر (64 واحدی ) نهضت ملی مسکن همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان
افتتاح فاز اول پروژه گلشهر (64 واحدی ) نهضت ملی مسکن همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان افتتاح فاز اول پروژه گلشهر (64 واحدی ) نهضت ملی مسکن همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان
1402/09/06

افتتاح فاز اول پروژه گلشهر (64 واحدی ) نهضت ملی مسکن همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان : احداث 2 هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفرجمعیت استان
مدیرکل بنیاد مسکن استان : احداث 2 هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفرجمعیت استان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان : احداث 2 هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفرجمعیت استان
1402/09/06

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان : احداث 2 هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 100 هزار نفرجمعیت استان

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد: پروژه 54 واحدی نهضت ملی مسکن خرمدره به زودی افتتاح می شود
مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد: پروژه 54 واحدی نهضت ملی مسکن خرمدره به زودی افتتاح می شود مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد: پروژه 54 واحدی نهضت ملی مسکن خرمدره به زودی افتتاح می شود
1402/08/28

مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد: پروژه 54 واحدی نهضت ملی مسکن خرمدره به زودی افتتاح می شود

مشاهده خبر »
1