برگزاری جلسه شورای مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای هماهنگی بیشتر جهت تحقق اهداف
برگزاری جلسه شورای مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای هماهنگی بیشتر جهت تحقق اهداف برگزاری جلسه شورای مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای هماهنگی بیشتر جهت تحقق اهداف
1402/09/14

برگزاری جلسه شورای مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در راستای هماهنگی بیشتر جهت تحقق اهداف

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: لزوم ترویج فرهنگ و روحیه بسیجی در جامعه
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: لزوم ترویج فرهنگ و روحیه بسیجی در جامعه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: لزوم ترویج فرهنگ و روحیه بسیجی در جامعه
1402/09/06

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: لزوم ترویج فرهنگ و روحیه بسیجی در جامعه

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان: اعطای 260 میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن محرومین
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان: اعطای 260 میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن محرومین مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان: اعطای 260 میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن محرومین
1402/08/25

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان: اعطای 260 میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن محرومین

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان : رسانه‌ها زبان گویای فعالیت‌های بنیاد مسکن استان زنجان هستند
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان : رسانه‌ها زبان گویای فعالیت‌های بنیاد مسکن استان زنجان هستند مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان : رسانه‌ها زبان گویای فعالیت‌های بنیاد مسکن استان زنجان هستند
1402/08/22

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان : رسانه‌ها زبان گویای فعالیت‌های بنیاد مسکن استان زنجان هستند

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن استان: حیای بافت با ارزش روستای قلعه شهرستان زنجان, با پیشرفت فیزیکی 85 درصد
مدیرکل بنیاد مسکن استان: حیای بافت با ارزش روستای قلعه شهرستان زنجان, با پیشرفت فیزیکی 85 درصد مدیرکل بنیاد مسکن استان: حیای بافت با ارزش روستای قلعه شهرستان زنجان, با پیشرفت فیزیکی 85 درصد
1402/08/22

مدیرکل بنیاد مسکن استان: حیای بافت با ارزش روستای قلعه شهرستان زنجان, با پیشرفت فیزیکی 85 درصد

مشاهده خبر »
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: پروژه 368 واحدی نهضت ملی مسکن گلشهر در حال حاظر پیشرفت فیزیکی 70 درصدی دارد
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: پروژه 368 واحدی نهضت ملی مسکن گلشهر در حال حاظر پیشرفت فی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: پروژه 368 واحدی نهضت ملی مسکن گلشهر در حال حاظر پیشرفت فیزیکی 70 درصدی دارد
1402/08/13

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: پروژه 368 واحدی نهضت ملی مسکن گلشهر در حال حاظر پیشرفت فیزیکی 70 درصدی دارد

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: روابط عمومی ها و رسانه های جمعی , نقش مهمی در افزایش آگاهی های عمومی جامعه
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: روابط عمومی ها و رسانه های جمعی , نقش مهمی در افزایش آگاهی های عمومی جامعه
1402/08/07

جلسه شورای اطلاع رسانی استانداری زنجان به ریاست دکتر افشارچی استاندار زنجان و با حضور مهندس خواجه ای مدیرکل بنیاد مسکن استان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران روابط عمومی برگزار شد.

مشاهده خبر »
1