مدیرکل بنیاد مسکن استان: تعامل مطلوب بنیاد مسکن با بانک های عامل در ارائه تسهیلات ویژه به متقاضیان
مدیرکل بنیاد مسکن استان: تعامل مطلوب بنیاد مسکن با بانک های عامل در ارائه تسهیلات ویژه به متقاضیان مدیرکل بنیاد مسکن استان: تعامل مطلوب بنیاد مسکن با بانک های عامل در ارائه تسهیلات ویژه به متقاضیان
1402/09/06

مدیرکل بنیاد مسکن استان: تعامل مطلوب بنیاد مسکن با بانک های عامل در ارائه تسهیلات ویژه به متقاضیان

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن استان : احداث 168 واحد مسکن برای خانوارهای دارای حدالقل دو عضو ل روستایی
مدیرکل بنیاد مسکن استان : احداث 168 واحد مسکن برای خانوارهای دارای حدالقل دو عضو ل روستایی مدیرکل بنیاد مسکن استان : احداث 168 واحد مسکن برای خانوارهای دارای حدالقل دو عضو ل روستایی
1402/09/06

مدیرکل بنیاد مسکن استان : احداث 168 واحد مسکن برای خانوارهای دارای حدالقل دو عضو ل روستایی

مشاهده خبر »
برگزاری مانور بزرگ استانی سیل و زلزله با حضور بنیاد مسکن استان  مانور بزرگ استانی سیل و زلزله
برگزاری مانور بزرگ استانی سیل و زلزله با حضور بنیاد مسکن استان مانور بزرگ استانی سیل و زلزله برگزاری مانور بزرگ استانی سیل و زلزله با حضور بنیاد مسکن استان مانور بزرگ استانی سیل و زلزله
1402/08/28

برگزاری مانور بزرگ استانی سیل و زلزله با حضور بنیاد مسکن استان مانور بزرگ استانی سیل و زلزله

مشاهده خبر »
معاون بازسازی و مسکن روستایی کشور:استان زنجان در مجموعه سازی مسکن روستایی جزو استان های برتر است
معاون بازسازی و مسکن روستایی کشور:استان زنجان در مجموعه سازی مسکن روستایی جزو استان های برتر است معاون بازسازی و مسکن روستایی کشور:استان زنجان در مجموعه سازی مسکن روستایی جزو استان های برتر است
1402/08/16

معاون بازسازی و مسکن روستایی کشور:استان زنجان در مجموعه سازی مسکن روستایی جزو استان های برتر است

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: اعطای 260میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن محرومین
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: اعطای 260میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن محر مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: اعطای 260میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن محرومین
1402/08/14

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: اعطای 260میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض برای ساخت مسکن محرومین

مشاهده خبر »
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: مقاوم سازی کلیه واحدهای مسکونی روستایی استان تا سال 1410
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: مقاوم سازی کلیه واحدهای مسکونی روستایی استان تا سال 1 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: مقاوم سازی کلیه واحدهای مسکونی روستایی استان تا سال 1410
1402/08/14

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: مقاوم سازی کلیه واحدهای مسکونی روستایی استان تا سال 1410

مشاهده خبر »
1