حساب 100 امام (ره)

کمک به حساب 100 امام

هموطن گرامی:
شما می توانید کمکهای نقدی خود را جهت کمک به ساخت مسکن محرومان از طریق شماره حسابهای ذیل به حساب ۱۰۰ امام (ره) نزد شعب بانک ملی واریز نمایید.

جهت پرداخت آنلاین اینجا کلیک نمایید
شماره سیبای – بانک ملی
0110011001005
شماره شبا
IR60 0170 0000 0011 0011 0010 05
کمک به حساب 100 امام