امام خمینی (ره) : از بنیاد مسکن که زحمات زیادی در ایران کشیده اند تشکر میکنم
دوشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۲

وام طرح ویژه بهسازی

طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی

مقدمه:

طرح بهسازی مسکن روستایی از سال ۱۳۷۴ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقاء سطح ایمنی، بهداشتی، رفاه و آسایش مسکن روستایی آغاز گردید. این مهم توأم با ارایه تسهیلات و زیرساخت‌ها، قابلیت آن را می‌یافت که به ایجاد حس تعلق به مکان، حفظ تراکم جمعیت خانوار، بهبود سیمای بصری و چشم انداز روستا، مقاوم سازی مسکن و در نتیجه بهسازی زندگی روستایی بینجامد، هر چند با فراز و نشیب‌ها و مشکلات فراوان اداری و اجرایی روبرو بود. لیکن به منظور تسریع در روند اجرای بهسازی مسکن روستایی و نیل به اهداف این طرح، و با عنایت به کسب تجارب ارزنده و شناسایی نقاط ضعف و کمبود سال‌های گذشته، طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۸۴ در هیأت محترم دولت مطرح شده و به تصویب رسید.

منشور اهداف طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی

ماده ۱: احداث مسکن مقاوم و بادوام روستایی

ماده ۲: تلاش در حفظ هویت معماری بومی‌مسکن روستایی

ماده ۳: تأمین جنبه زیباشناسانه سیمای روستا

ماده ۴: تأمین مسکن متناسب با نیاز روستایی

ماده ۵: احداث مسکن سبز روستایی

ماده ۶: تغییر فضای روستایی از محیطی غیربهداشتی، آسیب پذیر و رو به زوال به فضای سرزنده، شاداب و جاذب و زیبا به لحاظ جلوگیری از مهاجرت

ماده ۷: تطبیق کالبد مسکن روستایی با زندگی امروزی (احداث مسکن روستایی مطابق زندگی امروزی)

ماده ۸: گذر از نگرش (تأمین سرپناه برای روستایی) به (تأمین مسکن برای روستایی)

ماده ۹: ارتقاء توسعه سکونتگاههای روستایی و تلاش در نزدیکی سطح بهره مندی از رفاهیات شهرها و روستاها

ماده ۱۰: تلاش در بهینه سازی مصرف انرژی در مسکن روستایی

ماده ۱۱: افزایش قابلیت و سرعت اجرای طرح‌های کالبدی و عمرانی روستاها

ماده ۱۲: تأمین بهداشت محیط روستایی با تولید مسکن روستایی بهداشتی (ارتقاء سطح بهداشت در سکونتگاههای روستایی)

ماده ۱۳: تلاش در به حداقل رساندن آثار مخرب تقلید کورکورانه از ظواهر شهری نامناسب در تولید مسکن روستایی

ماده ۱۴: ایجاد تحرک در چرخه تولید مسکن روستایی

ماده ۱۵: ترویج الگوهای منتخب و برجسته معماری روستایی به لحاظ فرم و جنبه‌های زیباشناختی سیمای روستا

ماده ۱۶: ترویج فرهنگ بیمه و ایجاد زمینه‌های لازم جهت تحت پوشش قرار دادن واحدهای احداثی مسکن روستایی

دستور العمل اجرایی پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی

موضوع طرح ویژه بهسازی واحد مسکونی روستایی

در راستای اجرای طرح ویژه مسکن روستایی موضوع مصوبه شماره ۱۵۲۲/ت ۳۰۸۴۶ مورخه ۸۴٫۲٫۳ هیئت محترم وزیران دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات بشرح زیر اعلا میگردد :

ماده ۱- قرارداد بانک با متقاضی بر اساس نرخ سود مصوب تسهیلات مقاوم سازی (۵%) منعقد میگردد.

ماده ۲- این تسهیلات فقط برای احداث بنای جدید میباشد و به واحدهای نیمه تمام ، گسترش بنای موجود و تعمیر بنا تعلق نمی گیرد.

تبصره ۱: متقاضیانی که واحد تجاری یا خدماتی در اعیانی واحد مسکونی آنها قرار داشته باشد مشروط بر تخریب و نوسازی تمام ملک نیز می توانند از تسهیلات فوق بهره مند گردند .

تبصره ۲: این تسهیلات صرفا” به واحدهای مسکونی روستایی که تحت نظارت نظام فنی روستایی بنیاد مسکن احداث گردند تعلق خواهد گرفت.

ماده ۳: مشمولین طرح جهت استفاده از تسهیلات و خدمات طرح :

الف) متقاضیانی که واحد مسکونی آنها در اجرای طرحهای هادی روستایی و اصلاح معابر روستایی قرار داشته و تمام یا بخش عمده ای از بنای مسکونی آنها تخریب گردیده یا تخریب خواهد شد.

ب) متقاضیانی که درخواست وام نوسازی (مقاوم سازی) واحد مسکونی خود را داشته و دارای سند مالکیت مسکونی روستایی میباشند.

پ) متقاضیانی که واحد مسکونی آنها درروستاهایی که در مناطق سانحه خیز میباشد قرار گرفته .

ت) متقاضیانی که واحد مسکونی آنها به لحاظ استقرار در بستر نامناسب نظیر حریم مسیلها و رودخانه ها ، شیب تند (رانش زمین و …) قرار گرفته و نیاز به جابجایی دارند .

ث) متقاضیانی که در روستاهای مستعد توسعه ساکن میباشند.

ج) متقاضیانی که در روستاهای دارای جاذبه گردشگری ساکن میباشند.

چ) متقاضیانی که واحد مسکونی آنها کم دوام یا غیر مقاوم بوده و تقاضای تخریب و نوسازی واحد خود را دارند.

ح) متقاضیانی که در روستاهای دارای جاذبه گردشگری ساکن می باشند.

خ) روستائیانی که بعلت نداشتن واحد مسکونی ( زوج جوان و …) و یا پائین بودن کیفیت واحد مسکونی سان قصد دارند در زمینی که مالک آن هستند نسبت به احداث بنای جدید اقدام نمایند.

د) متقاضیانی که در اجرای طرحهای تفکیک و واگذاری زمین روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر طرحهای اسکان جمعیت روستایی مایلند نسبت به احداث واحد مسکونی جدید اقدام اقدام نمایند.

ذ)مجموعه سازان مسکن (بیش از ۴ واحد مسکونی) به شرط تایید طرح پیشنهادی تا ۵۰ واحد مسکونی  توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و تائید طرح پیشنهادی بیشتر از ۵۰ واحد مسکونی توسط دفتر مسکن روستایی مرکز.

ص) متقاضیانی که تمایل به مهاجرت از شهر به روستا داشته باشند.

ض) متقاضیان مجرد نمی توانند از این تسهیلات استفاده نمایند . استفاده متقاضیان مجردی که سرپرست خانوار باشند و تائیدیه شورای محل را مبنی بر سرپرستی خانوار ارائه نمایند بلامانع خواهد بود.

س) متقاضیانی که تمایل داشته باشند در زمین ملکی خود دو طبقه یا چند طبقه بسازند و هر یک از واحدها مستقلا” بنام یک نفر واجد شرایط اخذ وام ، احراز هویت و مالکیت شده باشند این قبیل متقاضیان در ردیف مجموعه سازان قرار گرفته و از یارانه مربوطه بهره مند خواهند شد.

ماده ۴- مجموع دوران ساخت (دوره مشارکت مدنی ) و دوره بازپرداخت اقساط (دوره فروش اقساطی ) ۱۴۴ ماه میباشد که حداکثر دوره ساخت ۱۸ ماه تعیین و مابقی به عنوان دوره فروش اقساطی منظور میگردد.

ماده ۵- گردش کار پرداخت تسهیلات ویژه به متقاضیان واجد شرایط از ابتدای مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستانها تا مرحله صدور پایان کار به شرح ذیل میباشد:

۱) تخصیص و توزیع استانی و شهرستانی تسهیلات پیش بینی شده توسط بنیاد مسکن و ابلاغ آن به بانکهای عامل

۲) مراجعه متقاضی به شعب بنیاد مسکن شهرستان و ارائه مدارک ذیل جهت تشکیا پرونده:

مدارک موردنیاز :

– فرم درخواست کتبی متقاضی

– تصویر شناسنامه متقاضی و همسر متقاضی

– تصویر پایان خدمت

– تصویر مدارک دال بر مالکیت( سند ملک ، استشهاد محلی، قولنامه تایید شده شورا)

– تصویر پروانه ساختمانی

– قراداد نظارت

– رویت و امضاء تعهد نامه های پیش بینی شده (تعهد نامه ها باید ثبتی باشد)

– نقشه و مشخصات  فنی واحد مسکونی

تبصره ۱: معرفی ناظر فنی توسط شعبه بنیاد و عقد قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان بین مالک و ناظر که می باید در ارائه مدارک مورد نیاز تنظیم و تحویل گردیده باشد.

۳) بررسی مدارک و شرایط متقاضی توسط بنیاد مسکن و تائید استحقاق وی برای دریافت تسهیلات

۴) مشاوره فنی ، انتخاب نقشه جزئیات توسط بنیاد مسکن و ابلاغ به متقاضی و ثبت کد مربوطه در فرم تعهد نامه (فرم شماره ب-۱)

تبصره ۱: رعایت کلیه ضوابط و مقررات ملی ساختمان در احداث بنا الزامی است . بویژه کرسی چینیها و پی سازیها میبایست با مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان مطابقت داشته باشد.

تبصره ۲: ساخت زیر زمین تحت هر عنوانی باشرایط ذیل امکانپذیر بوده و واحد مستقلی محسوب نمی شود:

الف- در نقشه مصوب، جزئیات اجرایی آن طراحیشده باشد.

ب- ارتفاع زیر سقف آن نسبت به سطح متوسط اطراف واحد مسکونی از ۱٫۲۰ متر تجاوز نکرده باشد.

تبصره ۳: مجموعه ساز مسکن روستایی میبایست به تعداد واحد مسکونی مورد نظر که به صورت طرح به بنیاد استان ارائه می نماید ، مشخصات متقاضیان را مشخص و به بنیاد استان اعلام نماید.

تبصره ۴: متقاضیانی که از طریق مجموعه سازان مسکن روستایی معرفی میگردند مطابق با تبصره ۲ مصوبه هیئت محترم دولت از تسهیلات با نرخ سود ۴% برخوردار خواهند شد.

۵) تکمیل فرم تقاضای تسهیلات بانکی توسط متقاضی پس از رویت شرایط و ضوابط وام گیرندگان

۶) تنظیم معرفی نامه به بانک ، با تعیین مبلغ کل تسهیلات جهت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی فیمابین متقاضی و بانک (فرم شماره ب-۱) و ثبت در بانک اطلاعات توسط بنیاد مسکن.

۷) مراجعه متقاضی به شعب بانک عامل که قبلا” با همآهنگی بنیاد مسکن و بانک عامل جهت ارائه تسهیلات تعیین شده است .

تبصره ۱: شعب فوق حداکثر ۱۵ رو مهلت دارند نسبت به بررسی ، تصویب و انعقاد قرارداد و اخذ ضمانتهای لازم از متقاضی اقدام نمایند . در صورت عدم انعقاد قرارداد با ذکر دلایل منطقی ، موضوع به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعکس خواهد شد.

۸) ارسال پرفراژ تائید عقد قرارداد توسط بانک به بنیاد مسکن .

۹) مراجعه یا ارسال درخواست (از طریق پست) توسط متقاضی برای دریافت مرحله اول تسهیلات به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان یا مرجعی که از طرف بنیاد مسکن تعیین میشود (مانند دهیاریها یا کمیته عمران (فرم شماره ب-۲)

۱۰) بازدید ناظرین بنیاد مسکن از پروژه برای تائید انجام عملیات به میزان مصرف نسبی مرحله اول شهم الشرکه متقاضی (آماده سازی و پی سازی) (فرم شماره ب-۲)

۱۱) مراجعه متقاضی به بانک عامل جهت دریافت وام مرحله اول و ارسال تائیدیه پرداخت (پرفراژ فرم شماره ب-۳) توسط بانک به بنیاد مسکن جهت ثبت در بانک اطلاعات

۱۲)مراجعه یا ارسال درخواست (از طریق پست) توسط متقاضی برای دریافت مرحله دوم تسهیلات به بنیاد مسکن شهرستان یا مراجعی که از طرف بنیاد مسکن تعیین میشوند پس از انجام مرحله دوم (اجرای اسکلت سازه و پوشش سقف) ( فرم شماره ب-۲)

۱۳) بازدید ناظرین بنیاد مسکن از پروژه برای تائید مصرف مرحله اول و اعلام نظریه فنی در ذیل فرم شماره ب-۲ .

۱۴) تعیین زمان مراجعه برای دریافت مرحله دوم تسهیلات در صورت رعایت ضوابط فنی و پیشرفت فیزیکی متناسب و اعلام به متقاضی و یا صدور اخطاریه (فرم شماره ب-۴) در صورت عدم رعایت ضوابط فنی و سطح زیر بنا و تعیین زمان بازدید مجدد از واحدهایی که اخطاریه دریافت گرده اند و ابلاغ آن به متقاضی

۱۵) مراجعه متقاضی به شعب بنیاد برای دریافت معرفی نامه مرحله دوم تسهیلات در زمان تعیین شده.

۱۶) بررسی پرونده و تنظیم معرفی نامه (فرم شماره ب-۳) برای دریافت مرحله دوم و ثبت در بانک اطلاعات.

۱۷) مراجعه متقاضی به بانک عامل و دریافت مرحله دوم تسهیلات و ارسال تاییدیه پرداخت ( پرفراژ ذیل فرم شماره ب-۳) توسط بانک به بنیاد مسکن شهرستان جهت ثبت در بانک اطلاعات.

۱۸) ادامه احداث بنا توسط متقاضی تا مرحله اتمام عملیات (سفت کاری ، نازک کاری و اجرای نما)

۱۹) مراجعه یا ارسال درخواست (از طریق پست) توسط متقاضی برای دریافت مرحله سوم تسهیلات به بنیاد مسکن شهرستان یا مرجعی که از طرف بنیاد مسکن تعیین میشود ( فرم شماره ب-۲)

۲۰ ) بازدید ناظرین بنیاد مسکن از پروژه برای تائید مصرف مرحله دوم و اعلام نظریه فنی در ذیل فرم شماره ب-۲ .

۲۱ ) تعیین زمان مراجعه برای دریافت مرحله سوم تسهیلات در صورت رعایت ضوابط فنی و پیشرفت فیزیکی متناسب و اعلام به متقاضی و یا صدور اخطاریه (فرم شماره ب-۴) در صورت عدم رعایت ضوابط فنی و سطح زیر بنا و تعیین زمان بازدید مجدد از واحدهایی که اخطاریه دریافت گرده اند و ابلاغ آن به متقاضی

تبصره ۱: در هریک از موارد ۱۴ و ۲۱ در صورتی که در بازدید مجدد ناظر از واحدهای گیرنده اخطاریه ، متقاضی نسبت به رفع نقص اقدام نکرده باشد بنیاد مسکن شهرستان می باید مراتب را جهت قطع پرداخت مراحل بعدی ، حال نمودن دیون و اضافه کردن مبالغ مربوط به مراحل بعدی تسهیلات اینگونه متقاضیان به سر جمع تسهیلات قابل توزیع در قالب فرم شماره ب-۶ به بانک عامل اعلام نماید.

۲۲ ) مراجعه متقاضی به شعب بنیاد برای دریافت معرفی نامه مرحله سوم تسهیلات در زمان تعیین شده.(پرداخت مرحله سوم منوط به صدور گواهی پایان کار از طرف شعب بنیاد میباشد)

۲۳)به جهت کاهش مراجعات غیر ضرور متقاضی همزمان با تنظیم معرفی نامه (فرم شماره ب_۳) برای دریافت مرحله سوم ، پایان کار (فرم شماره ب-۵ ) نیز توسط بنیاد مسکن تنظیم و جهت تسویه حساب قرارداد دوره مشارکت مدنی و انعقاد قرارداد فروش اقساطی به بانک ارسال میگردد (ثبت در بانک اطلاعات)

۲۴ ) مراجعه متقاضی به بانک عامل و دریافت مرحله سوم تسهیلات و ارسال تاییدیه پرداخت ( پرفراژ ذیل فرم شماره ب-۳) توسط بانک به بنیاد مسکن شهرستان جهت ثبت در بانک اطلاعات.

تبصره ۱ : هرگونه نظارت موردی و احتمالی از طرف بانک پس از عقد قرارداد مشارکت مدنی با متقاضی و در مراحل مختلف پرداخت میسر میباشد بدیهی است جها مساعدت با متقاضیان روستایی لزوم انجام بازدید با تعیین مهلت حداکثر ۱۵ روز پس از صدور معرفی نامه (فرم ب-۳) باید انجام پذیرد و مغایرتهای احتمالی پیشرفت فیزیکی با مفاد قرارداد مشارکت مدنی باید کتبا” از طرف بانک به متقاضی و بنیاد مسکن اعلام شود.

ماده۶- بازپرداخت وام بصورت اقساط یک ساله ، در صورت درخواست و تمایل متقاضی شش ماهه ، سه ماهه ، و ماهانه از روستائیان اخذ خواهد شد.

ماده۷ – تسهیلات فوق به میزان حداکثر ۸۰ درصد ارزش ملک محاسبه و پرداخت خواهد شد.

*

code

معرفی اجمالی بنياد مسكن زنجان

در پي فرمان حضرت امام در ۲۱ فروردين ۱۳۵۸ و افتتاح حساب ۱۰۰ و توجه عموم  به اين امر مهم بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بيست وپنجم ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز كرد. اساسنامه بنياد در تاريخ هفدهم آذرماه سال ۱۳۶۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدو طبق آن وظايفي بر عهده اين نهاد گذارده شده.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان با هفت شعبه در شهرستانهای زنجان ، ابهر ، خرمدره ، خدابنده ، طارم ، ماهنشان ، ایجرود و بانک ماشین آلات به منظور انجام مسئوليت ويژه بنياد مسكن در رابطه با توسعه مسكن در شهرها و روستاها و اقشار كم‌درآمد و بازسازي مناطق آسيب‌ديده از سوانح عهده‌دار وظايف مربوط مي‌باشند.

پیگیری درخواست های ثبت شده

تمام حقوق اين وب سايت متعلق به بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان مي باشد.

Template Design:Dima Group