مقام معظم رهبری : بنیاد مسکن یکی از برکات مستمر و صدقات جاری امام راحل می باشد
دوشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۲

معاونت پشتیبانی

معاونت پشتیبانی 

معاونت پشتیبانی بنیاد مسکن اتقلاب اسلامی استان زنجان مجموعه ای است جهت تمهید مقدمات فعالیت های دیگر سازمان که فراهم آورنده شرایط حیات و تلاش دستگاه بوده و درجهت تحقق اهداف سازمانی عمل می نماید.

 برنامه ریزی و نظارت بر گردش عملیات مالی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشهای مالی, کنترل برداشت ها و واریزی ها به حساب جاری سازمان و به طور کلی نظارت و کنترل بر گردش عملیات مالی سازمان می باشد.

 

در این معاونت واحدهایی تحت پوشش هستند که مهمترین آنها واحد حسابداری است که وظایف و مسئولیت های حسابداری در قسمت مربوطه گفته می شود.

 

از وظایف معاون پشتیبانی تهیه و تنظیم بر بودجه سالانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت فعالیت های هزینه و درآمد بر اساس بودجه سالیانه است که قبلاً تنظیم می شود. جذب بودجه ها و منابع طرح های عمرانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر منابع استانی یکی از فعالیت هایی است که توسط معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انجام می شود.

 

این معاونت نسبت به بکارگیری منابع و امکانات سازمان در غالب اهداف و برنامه های پیش بینی شده اقدام می نماید. همچنین از سوی این معاونت گزارش و برنامه های لازم در خصوص استفاده صحیح از توانمندیهای کارمندان انجام می شود. همچنین ارائه طرح های لازم برای افزایش انگیزه کاری کارمندان و توسعه نیروی انسانی از اهداف و فعالیت های این معاونت می باشد.

 

     معاونت پشتیبانی در بنیاد مسکن وظیفه بهینه سازی سیستم دریافت و پرداخت های نهاد را نیز به عهده دارد. کنترل کلیه خریدها, بررسی و کنترل نهایی اسناد حسابداری, بررسی و کنترل احکام و گزارش مالی, نظارت بر اجرای امور اداری در چارچوب قوانین و مقررات تا حصول اطمینان از رعایت دقیق و صحیح اصول و ضوابط حاکم بر آنها نیز از اهم وظایف معاونت پشتیبانی می باشد.معاونت پشتیبانی شامل بخشهای ذیل می باشد که به طور مجزا به تشریح هر بخش می پردازیم.

 

الف) اداره امور اداری

این بخش که زیر نظر معاونت پشتیبانی فعالیت می کند وظیفه پیگیری کلیه امور مربوط به کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را از بدو استخدام و درحین کار به عهده دارد و مسائل مربوط به رفاه و بازنشستگی پرسنل را مورد بررسی قرار می دهد صدور کلیه احکام کارگزینی کارکنان, تکمیل پرونده آنان از حیث اسناد و مدارک قانونی, اعمال حقوق و مزایای کارکنان بر اساس دستورالعمل های مرکز, پیگیری امور حضور و غیاب پرسنل, تنظیم لیست حقوقی و ارائه لیست بیمه کارکنان و پیگیری صدور دفترچه بیمه و مسائل رفاهی  و ورزشی کارکنان در طول سال از وظایف اداره امور کارکنان می باشد.

در بخش رفاهی برگزاری مراسم خانوادگی کارکنان, تامین برخی از ارزاق مصرفی کارکنان وسائلی از این قبیل نیز برعهده مسئول اداره امور کارکنان و رفاه می باشد.

مسائل مربوط به ارزشیابی کارکنان در حین خدمت, ارتقاء جایگاه سازمانی کارکنان و رشد و توسعه نیروی انسانی در قالب بخش نامه های اداری از دیگر وظایف اداره امور کارکنان می باشد.

 ب) اداره امور مالی

اداره امور مالی زیر مجموعه ای از معاونت پشتیبانی می باشد که در بخشهای مختلفی فعالیت دارد.

۱- مدیریت منابع ووجوه نقد از اصلی ترین بخشهای فعالیتی اداره کل امور مالی میباشد که در قالب آن کلیه دریافتها وپرداختها در سطح استان درراستای فعالیتهای اداره کل بنیاد مسکن استان انجام وثبتها ومراحل مالی لازم سپری میشود.

۲- حقوق ودستمزد کارکنان تنظیم لیست حقوقی کارکنان, احتساب اضافه کاری و ماموریتهای آنان, بررسی مساعده پرداختی به کارکنان, بدهی های جاری پرسنل و تنظیم کسورات قانونی مربوط به حقوق پرسنل ونیز درراستای حل وفصل مشکلات مالی کارکنان درچهارچوب مقررات، اداره امور مالی در این بخش انجام وظیفه مینماید.

۳- اموال ودارائیهای ثابت بخش دیگری از اداره امور مالی وظیفه جمعداری اموال ودارائیهای ثابت بنیاد را بر عهده دارد تا با انجام مکانیزمهای مربوط در حفظ ونگهداری اموال ودارائیهای بنیاد نهایت دقت و حساسیت را به کار گرفته ودر این خصوص در چهارچوب مقررات اقدامات لازم را انجام دهد .

۴- تهیه وتنظیم صورتهای مالی حسابداری مالی ،کنترل و بررسی حسابهای موقت ودائم ،به روز آوری وجمع بندی حسابها در پایان سال مالی وتهیه وتنظیم صورتهای مالی آن دوره با رعایت کلیه استانداردهای مالی ومقررات مربوط از وظائف دیگراداره امور مالی میباشد .

۵- گزارشات مدیریت اداره امور مالی با استناد واتکا به اطلاعات و اسناد ثبت شده مالی گزارشات مورد نیاز مدیریتی  را تهیه وجهت استفاده مدیران ارشد سازمان در اختیار آنان قرار میدهد .

۶- سایر وظائف و امورات محوله پرداخت ،کنترل و بررسی حساب تنخواه ها – صندوق نقدی جهت پرداختهای نقدی – ثبت وکنترل حسابهای فیمابین بین واحدها و سازمانهای ذیربط – کنترل دوره ای حسابها وعملکرد با بودجه مصوب  از وظایف دیگر اداره امور مالی می باشد که بر حسب تصمیمات و دستورالعمل های مالی بعد از دریافت مجوزهای لازم از معاون پشتیبانی و رئیس حسابداری انجام می گیرد.

 پ) اداره امور خدمات پشتیبانی:

 این بخش زیر نظر معاونت پشتیبانی فعالیت کرده و وظیفه ارائه کلیه خدمات مورد نیاز پرسنل و واحدهای اداری نهاد را بر عهده دارد و فعالیت های عمرانی, بهسازی و بازسازی مسکن و سایر طرح ها و پروژه های این کارپردازان که به مامورین خرید معروفند بر اساس درخواستهایی که از سایر واحدها برای خرید کالا و یا انجام خدمات ارائه می گردد پس از مراجعه و بررسی مراکز تولید و عرضه کالا, خریدهای لازم را با استفاده از تنخواهی که در اختیار دارند انجام داده و کالاهای خریداری شده را به همراه اسناد مربوطه تحویل انبار مرکزی می دهند
قابل ذکر است که تهیه و تامین وسائط نقلیه سبک برای ایاب و ذهاب موسسه در جهت انجام کارهای اداری, سرویس دهی و پشتیبانی رفت و آمد کارکنان در ابتدا و انتهای وقت ادری توسط این قسمت انجام می شود

 ت)گروه برنامه ریزی و بودجه:

 وظایفی که در محدوده فعالیت های این گروه قرار می گیرد بدین ترتیب است:

 تهیه و تدوین بودجه سالانه بنیاد مسکن از حیث درآمد و هزینه و انطباق سر فصل های هزینه گرد بودجه مصوبی که در پایان هر سال مالی از سوی این گروه و با تایید معاونت ها به دفتر مرکزی بنیاد اعلام و تصویب می شود به عهده دارد. علاوه بر آن وظیفه مبادله موافقت نامه های طرح های عمرانی و پیگیری جذب بودجه و اعتبارات طرح های در دست اجرای سازمان را از حیث تخصیص و مصرف بودجه و کنترل امور پیمانکاران با موافقت نامه تنظیم شده و انجام پروژه بر اساس بودجه تخصیصی را به عهده دارند.

ث) فن آوری اطلاعات و سیستم ها:

استقرار سیستم کامپیوتر مرکزی که از سوی کاربران سیستم در واحدهای اداری حمایت و به کار گرفته می شود و همچنین در اجرای این سیستم مسائل فنی بخش کامپیوتر و امور مربوط توسط این واحد انجام می شود.

 در این بخش کلیه اطلاعات مربوط به انجام فعالیت های عمرانی, پیشرفت های سازمان, آمار کارها و خدمات, جمع آوری, به هنگام سازی و دسته بندی در قالب فرم های مقایسه ای, مورد استفاده مدیریت سازمان قرار می گیرد.

یکی از کارهای مهم این بخش, نصب و پشتیبانی از نرم افزار ها و سامانه های سازمانی از جمله  اجرای سیستم اتوماسیون اداری است که واحدهایی مانند دبیرخانه اداری سازمان کلیه نامه های اداری را از طریق این سیستم اسکن و به کلیه کاربران و متصدیان اقدام کننده از طریق مرکز کامپیوتر ارسال و پس از رویت و اقدام کاربر, پاسخ لازم به نامه های مربوط از طریق این سیستم تهیه, سپس به دبیر خانه برگشت داده می شود و با درج امضای مجاز از سازمان خارج می شود . این سیستم در این استان در بین تمامی شهرستانها برقرار بوده و این امر باعث تسریع در پاسخ به نامه ارباب رجوع گردیده است .برخی سامانه های عبارتند از :

 

۱-سامانه طرح ویژه بهسازی

 

۲- سامانه عمران روستایی ( تهیه طرح هادی – اجرای طرح هادی – صدور سند روستایی –واگذاری زمین )

 

۳- سامانه مسکن ( شهری – مهر )

 

۴- نرم افزار امور مالی

 

۵- نرم افزار ذیحسابی

 

۶- نرم افزار مدریت ماشین آلات

 

۷- نرم افزار کارگزینی

 

۸- اتوماسیون اداری (شبکه دولت ) – سامد

 

 


*

code

معرفی اجمالی بنياد مسكن زنجان

در پي فرمان حضرت امام در ۲۱ فروردين ۱۳۵۸ و افتتاح حساب ۱۰۰ و توجه عموم  به اين امر مهم بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بيست وپنجم ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز كرد. اساسنامه بنياد در تاريخ هفدهم آذرماه سال ۱۳۶۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدو طبق آن وظايفي بر عهده اين نهاد گذارده شده.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان با هفت شعبه در شهرستانهای زنجان ، ابهر ، خرمدره ، خدابنده ، طارم ، ماهنشان ، ایجرود و بانک ماشین آلات به منظور انجام مسئوليت ويژه بنياد مسكن در رابطه با توسعه مسكن در شهرها و روستاها و اقشار كم‌درآمد و بازسازي مناطق آسيب‌ديده از سوانح عهده‌دار وظايف مربوط مي‌باشند.

پیگیری درخواست های ثبت شده

تمام حقوق اين وب سايت متعلق به بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان مي باشد.

Template Design:Dima Group