امام خمینی (ره) : همه محرومان باید خانه داشته باشند ، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد .
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: رعایت اصول پدافند غیرعامل، موجب کاهش آسیب پذیری در مواقع بحرانی می شود

نشست تخصصی پدافند غیرعامل با حضور مهندس مهدیان معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و مهندس خواجه ای  مدیرکل بنیاد مسکن استان و معاونین این نهاد  بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در ابتدا مهندس مهدیان با اشاره به اینکه، با توجه به اهمیت فزاینده تهدیدات دشمنان و اهمیت پیش بینی و توجه به مباحث پدافند غیر عامل در کلیه فعالیت های بنیاد مسکن این امر ضروری می باشد، ادامه داد:

ماهیت  شناسی بحران های پیش رو از منظر پدافند غیر عامل ملاحظات پدافند سایبری در سامانه ها و سیستم های نرم افزاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پدافند غیر عامل در مجتمع های مسکونی شهری،

الزامات پدافند غیر عامل در تهیه طرح های هادی روستایی امری و مهم ضروری بوده که باید مد نظر بنیاد مسکن استان ها باشد.

در ادامه مدیرکل بنیاد مسکن استان پدافند غیرعامل از کم هزینه ترین اقدامات پیشگیرانه است و رعایت اصول آن باعث بهبود عملکرد سیستم ها و کاهش آسیب پذیری در مواقع بحرانی می شود، اظهار کرد: هدف از توجه به پدافند غیرعامل امکان ادامه حیات، افزایش بازدارندگی و پایداری و همچنین آسان نمودن مدیریت بحران در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه می باشد.

مهندس خواجه ای تاکید کرد: در تهیه طرح های هادی روستایی که بعنوان شناسنامه و سند روستاها می باشد، به نقش و اثر پدافند غیر عامل توجه ویژه ای می شود.

وی بهره گیری و لحاظ نمودن پدافند غیرعامل در پروژه های مطالعاتی و اجرایی طرح هادی روستایی و نیز مقاوم سازی مسکن روستایی را  امری مهم و ضروری دانست و افزود:  بنیاد مسکن همواره سعی نموده، با توجه به اهمیت این موضوع از لحاظ زیستی و کالبدی اصول پدافند غیرعامل را رعایت نماید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان خاطر نشان کرد: : از آنجا که پایداری مناطق روستایی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی دارای اهمیت استراتژیک در شرایط بحرانی به شمار می آید، توجه به عناصر کالبدی این مناطق از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند، بر این اساس مسکن روستایی به عنوان مهمترین عنصر کالبدی مناطق روستایی نیازمند نگاه اساسی است.

خواجه ای  بر ضرورت نهادینــه کــردن فرهنــگ مقاوم ســازی از طریــق اعطــای تســهیلات مســکن در بیــن مــردم و مشـخص نمـودن نقـاط حسـاس مناطـق روسـتایی و ارائـه راهکارهایـی در جهـت ایجـاد امنیـت در ایـن مناطـق اشاره کرد و گفت: شناسـایی الگوهـای بومـی مسـاکن، تدویــن قوانیــن ساخت وســاز در جهــت بهینــه کــردن شــرایط زندگــی بــا توجــه بــه ویژگیهــای اقلیمـی منطقه، توجـه بـه الگـوی معمـاری سـنتی از طریـق بـکار بـردن مصالـح بومی و تدوین برنامه هـا و ارائـه الگوهــای انعطافپذیـر بـرای دسـتیابی بـه اهـداف پدافنـد غیرعامـل در مناطـق روسـتایی امری مهم و ضروری است، که باید مورد توجه مسئولین ذی ربط قرار گیرد.

 

 

*

code

معرفی اجمالی بنياد مسكن زنجان

در پي فرمان حضرت امام در ۲۱ فروردين ۱۳۵۸ و افتتاح حساب ۱۰۰ و توجه عموم  به اين امر مهم بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بيست وپنجم ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز كرد. اساسنامه بنياد در تاريخ هفدهم آذرماه سال ۱۳۶۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدو طبق آن وظايفي بر عهده اين نهاد گذارده شده.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان با هفت شعبه در شهرستانهای زنجان ، ابهر ، خرمدره ، خدابنده ، طارم ، ماهنشان ، ایجرود و بانک ماشین آلات به منظور انجام مسئوليت ويژه بنياد مسكن در رابطه با توسعه مسكن در شهرها و روستاها و اقشار كم‌درآمد و بازسازي مناطق آسيب‌ديده از سوانح عهده‌دار وظايف مربوط مي‌باشند.

پیگیری درخواست های ثبت شده

تمام حقوق اين وب سايت متعلق به بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان مي باشد.

Template Design:Dima Group