امام خمینی (ره) : همه محرومان باید خانه داشته باشند ، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد .
شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

سخنرانی مهندس مهدیون در خصوص تهیه طرح هادی روستایی

سخنرانی مهندس مهدیون در خصوص تهیه طرح هادی روستایی

 

با توجه به بیان مطالب درخصوص طرح هادی روستایی و اینکه این امر از وظایف دفتر فنی عمران روستایی است . ابتدا و به طور خلاصه و آیتم وار به نقش و وظیفه دفتر فنی اشاره می گردد و در ادامه به اهمیت روستاها و موارد دخیل در این مورد اشاره و در نهایت با بیان عملکرد واحد عمران روستایی در خصوص تهیه طرح هادی روستایی مطالب مربوط به آن را خاتمه می دهیم :

دفتر فنی واحد عمران روستایی درخصوص تهیه طرح هادی روستایی

 وظایف مختلفی به شرح ذیل به انجام می رساند :

۱- تهیه طرح هادی روستایی و طرح تجدید نظر . ۲- تهیه طرح جابجایی برای روستاهای دارای مشکل به لحاظ مکان استقرار .

۳- تهیه طرح ساماندهی کالبدی سکونتگاههای روستایی . ۴- تهیه نقشه های مورد نیاز برای طرحهای مزبور .۵- رسیدگی به مغایرتهای طرحهای تهیه شده . ۶- تهیه و تدوین قراردادهای تهیه طرح هادی و نقشه برداری با مشاورین حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت . ۷- تشکیل جلسات بررسی طرحهای مزبور در کارگروه کارشناسی مسکن و شهرسازی . ۸- حضور در کارگروه اصلی مسکن و شهرسازی و دفاع از طرحهای تهیه شده در کارگروه جهت تصویب نهایی . ۹- تشکیل جلسات کمیته ۳ نفره جهت بررسی موارد اصلاحی مطرح شده در گروه کارشناسی . ۱۰- بررسی و ارزیابی کارهای مشاورین در هماهنگی با دفتر مرکزی بنیاد . ۱۱- راهنمایی و کمک به مشاورین طرحهای اشاره شده در جهت بهتر تهیه شدن و هماهنگ شدن با بنیاد مسکن . ۱۲- ایجاد هماهنگی با مشاورین جهت تماس با سازمانهای دخیل و ذینفع در طرحهای مزبور جهت اخذ اطلاعات مورد نیاز . ۱۳- هماهنگی با شعبات بنیاد مسکن استان در جهت حل مسائل آنها در تهیه و اجرای پروژه های مورد نیاز در سطح روستاها . ۱۴- تهیه طرحهای تفضیلی جهت اجرای طرحهای هادی . ۱۵- فعالیتهای پنهان یا فکری که زیربنای انجام کلیه فعالیتـها و انجــام وظایف است و به چشــم دیده نمی شود.

اهمیت روستاها :

روستاها چه نقش و جایگاهی در سطح کشور ایفاد می نمایند که مستحق سرمایه گذاری ، صرف اعتبارات هنگفت و نیز صرف هزینه های انسانی هستند . که ذیلا به اهمیت آن اشاره می گردد:

۱- سکونتگاههای روستایی به عنوان اولین سکونتگاه دائمی انسان جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی به شمار می روند . ۲- حفظ و نگهداشت جمعیت ۳- تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی . ۴- حفظ آثار و بناهای تاریخی ۵- حفظ آداب و سنن و فرهنگ بومی کشور ۶- بهره برداری مستقیم از منابع آب و خاک ، مراتع از اهمیت بسزایی برخوردار هستند .

دلایل توجه به روستاها و تهیه طرحهای توسعه :

۱- اکثر روستاهای کشور عمدتا به صورت خود جوش و بدون طرح و برنامه از پیش تعیین شده و متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و فناوری گذشته تکوین و گسترش یافته اند .

۲- این نوع از روستاها که در چنین شرایطی بوجود آمده اند از هماهنگی لازم برای زندگی امروز برخوردار نیستند و ساکنان آنها با مسائل و مشکلاتی از قبیل نابسامانی کالبدی – کیفیت نامناسب مسکن و استقرار نامناسب.

۳- وجود چنین مسائل و مشکلات در سطح روستاها ایجاب می نماید که برای حل مسائل روستایی و توانمند کردن آنها در پاسخگوئی به نیازهای امروزی سیاستگذاریها و برنامه های خاصی که بتواند مشکلات روستاها را به حداقل کاهش دهد صورت گیرد که حسب این برنامه ها می توان به طرحهای هادی روستایی اشاره کرد که ذیلا به شرح آن اشاره می نمائیم:

سابقه تهیه طرحهای هادی روستایی :

اولین بار در سال ۱۳۶۲ طرحی با عنوان طرح اصلاحی – روانبخشی روستاها از طریق وزارت مسکن و شهرسازی در روستاهای شهر کرد اجرا گردید. بازتاب تغییرات فیزیکی این طرح توجه به مقامات رسمی را به خود جلب نمود و زمینه را برای توسعه آن فراهم آورد . در این زمینه مجلس شورای اسلامی در ۱۹/۱۰/۱۳۶۲ با تصویب ماده واحده ای دولت را موظف ساخت به منظور بهبود روستاها و بازسازی آنها بوسیله وزارتخانه ها و ارگانهای ذیربط اقدام نماید .در ادامه در اواخر سال ۱۳۶۲ طرح بهسازی ۵۹ روستای بالای ۵۰۰ خانوار در استان همدان تدوین گردید . تهیه و اجرای این طرحهای گذشته از بهبود وضعیت بهداشتی و اصلاح معابر باعث ایجاد انگیزه مردم روستاها و استقبال مسئولان کشور موجب گردید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به طور رسمی در سال ۱۳۶۶ تهیه و اجرای این طرحها را در دستور کار خود قرارداد و طبق ماده ۷ اساسنامه قانونی خود موظف به تهیه طرحهای هادی در روستاها با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردمی از محل اعتبارات مصوب دولت گردید.

تعریف طرح هادی روستایی :

براساس مصوب قانونی طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود به تعیین و مشخص نمودن میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از زمین مسکونی و غیره و نیز تعیین نیازمندیهای عمومی روستا در قالب مطالعات میدانی و مصوبات طرحهای فرادست عمل می نماید . و پس از تهیه طرح هادی این طرحها به عنوان سند توسعه روستایی عمل می نمایند . که به صورت مستقیم و غیر مستقیم دربهبود و توسعه روستاها تاثیرمی گذارند .

اقدامات و پروژه های اجرایی طرح هادی روستایی :

۱- احداث و اصلاح معابر از طریق آزاد سازی اراضی ،تخریب و آوار برداری ، جابجایی تیرهای برق ، پیاده رو سازی ، زیرسازی و آسفالت .

۲- ایمن سازی از دیگر پروژه های اجرایی طرحهای هادی است که شامل پل سازی ، اصلاح شبکه دفع آبهای سطحی و احداث و بهسازی کانالهای آب کشاورزی .

عوامل موثر در موفقیت طرحهای هادی روستایی :

۱- اعتبارات و تامین منابع مالی ۲- مشارکت آحاد مردم روستا ۳- همکاری سازمانها و نهادها ۴- ترویج و آموزش روستائیان ۵- مدیریت مناسب و شایسته.

گزارش عملکرد از ابتدای سال ۶۷ :

در راستای برنامه تهیه و اجرای طرح هادی روستایی در استان زنجان به منظور ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، تعیین میزان و گسترش آتی روستا و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف ، از ابتدای سال ۱۳۶۷ تاکنون از مجموع ۹۲۸ روستای دارای سکنه استان زنجان براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ که در حدود ۵۰۶ روستای بالای ۵۰ خانوار و ۴۲۲ روستا زیر ۵۰ خانوار را شامل می گردد . تعداد ۴۶۷ طرح هادی برای روستاهای بالای ۵۰ خانوار تهیه گردیده که با توجه به ۵۰۶ روستای بالای ۵۰ خانوار استان فقط تعداد ۳۹ روستا فاقد طرح هادی می باشد که با تمهیدات صورت گرفته تهیه طرح هادی روستاهای باقیمانده نیز در دست اقدام می باشد ، همچنین لازم به توضیح است برای تعداد ۶۷ روستای زیر ۵۰ خانوار نیز به منظور گازرسانی طرح هادی تهیه شده است و در حال حاضر تعداد ۳۵۵ روستای زیر ۵۰ خانوار فاقد طرح هادی می باشد که در طول برنامه پنجم توسعه کل روستاهای استان دارای طرح هادی خواهند شد

 

 

*

code

معرفی اجمالی بنياد مسكن زنجان

در پي فرمان حضرت امام در ۲۱ فروردين ۱۳۵۸ و افتتاح حساب ۱۰۰ و توجه عموم  به اين امر مهم بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بيست وپنجم ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز كرد. اساسنامه بنياد در تاريخ هفدهم آذرماه سال ۱۳۶۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدو طبق آن وظايفي بر عهده اين نهاد گذارده شده.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان با هفت شعبه در شهرستانهای زنجان ، ابهر ، خرمدره ، خدابنده ، طارم ، ماهنشان ، ایجرود و بانک ماشین آلات به منظور انجام مسئوليت ويژه بنياد مسكن در رابطه با توسعه مسكن در شهرها و روستاها و اقشار كم‌درآمد و بازسازي مناطق آسيب‌ديده از سوانح عهده‌دار وظايف مربوط مي‌باشند.

پیگیری درخواست های ثبت شده

تمام حقوق اين وب سايت متعلق به بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان مي باشد.

Template Design:Dima Group